เกี่ยวกับโปรแกรม

โปรแกรมออกแบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม สามารถออกแบบ เขียนแบบไฟฟ้าภายในอาคาร Single Line Diagram แสงสว่าง ปลั๊กไฟ ระบบสายไฟ (bus) สามารถกำหนดชนิดและขนาดสายไฟได้เอง พร้อมสร้างจุดเชื่อมสายไฟอัตโนมัติ รวบรวม Load Schdule เพื่อทำ Balance Load และระบบสื่อสาร ได้แก่ ระบบโทรศัพท์, ทีวี, กล้องวงจรปิด, สัญญาณเตือนภัย และ ระบบเน็ตเวิร์ค อินเตอร์เน็ต

โดยลักษณะการทำงานของโปรแกรมจะทำเป็นโครงการ สามารถคำนวณจำนวนวัสดุ (BOQ) เชื่อมโยงกับโปรแกรม และสามารถเรียงหน้า แทรกหน้า ในโครงการ สั่งพิมพ์งานทั้งหมดออกเป็นชุดในครั้งเดียว โปรแกรมเขียนไฟล์งานออกเป็นไฟล์ .dwg สามารถเปิดไฟล์ที่มาจาก Autocad ได้ตั้งแต่เวอร์ชั่น 2006-ปัจจุบัน โดยคุณลักษณะของโปรแกรมสามารถทำงานได้เทียบเท่า Autocad 2011-2012 ในระบบ 2 มิติ

ลักษณะโปรแกรม

ออกแบบ เขียนแบบ
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างจากโคม หลอดไส้แบบติดพื้น, แบบลอย, ติดเสา และโคมไฟฉาย
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างจากโคมฟลูออเสรเซนต์
ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
ระบบสวิตซ์ และเต้ารับ
ระบบสัญญาณเตือนภัย และรบบสื่อสาร
ระบบโทรศัพท์ ทีวี และกล้องวงจรปิด
ระบบเน็ตเวิร์ค อินเตอร์เน็ต

สร้างไดอะแกรมเส้นเดียว (Single line diagram)
สัญลักษณ์ในการออกแบบ สำหรับบริภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อย, โคมที่พักอาศัย